​Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door Van den Brug

MVO ondernemen zit in ons bedrijfs-DNA

Bij Van den Brug zijn we van mening dat duurzaamheid veel meer omvat dan ‘zonnepanelen en windmolens’. Voor ons betekent duurzaamheid dat wij in alle facetten van onze bedrijfsvoering rekening houden met mens en milieu. De (duurzame) inzetbaarheid van onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan onze maatschappij en de milieubelasting tot het minimale te beperken.

​Erkend Duurzaam keurmerk

Sinds 2014 is Van den Brug in het bezit van het Erkend Duurzaam certificaat, een certificaat waarmee wij ons  beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bevestigen. Het Erkend Duurzaam programma is van de gehele automotive-branche, bestaande uit de brancheverenigingen BOVAG, FOCWA Schadeherstel, RAI Vereniging en STIBA.

Untitled

​Maatschappelijke projecten

Als bedrijf zijn we op verschillende manieren betrokken bij regionale en lokale maatschappelijke projecten; zo steunen we sc Heerenveen, sponsoren we een diverse sportverenigingen en zetten we ons in om lokale evenementen (onder andere Agrarische Dagen Franeker, Fietselfstedentocht, Wandeltocht Heerenveen, Run for Kika en diverse paardenevenementen) tot een succes te maken. Soms door financiële middelen, maar ook vaak door de inzet van vervoersmiddelen. 

Investeren in de mens

Personeelsbeleid
Naast het bieden van goede arbeidsomstandigheden, stimuleren wij al onze medewerkers zichzelf te blijven ontwikkelen, door middel van opleidingen en trainingen.

Leren van elkaar
We bieden stageplaatsen en werk-leerplekken binnen verschillende afdelingen van Van den Brug, zoals de werkplaats, maar ook het magazijn, de administratie en onze marketingafdeling. Hiermee investeren we in de toekomst en kunnen we van elkaar leren.

Bekijk onze actuele vacatures hier.

Untitled (3)

​Energiebesparend werken en bouwen

Energie en water besparen
Van den Brug koopt alleen duurzame energie in. Door slim om te gaan met energieverbruik hopen wij de komende jaren nog een energiebesparing van 10% te realiseren. Op watergebied zijn besparende maatregelen als het installeren van waterbesparende kranen en toiletten de belangrijkste (door te voeren) verbeteringen.

Bouw en verbouw
Duurzaamheid is een vast agendapunt bij al onze bouw- en verbouwplannen. Daar waar mogelijk (passend binnen de eisen van de fabrieken van onze merken) werken we met duurzame bouwmaterialen. Én zetten we in op moderne technieken, zoals LED verlichting met bewegingssensoren en waterbesparende kranen en toiletten.

Inkoop & recycling

Afvalstoffen recyclen waar mogelijk
Binnen onze organisatie hebben we afvalscheiding ver doorgevoerd. Zo scheiden we plastic en folie, papier, ijzer en restmateriaal. Hierbij werken we samen met afvalinzamelaars die het restmateriaal zoveel mogelijk recyclen. Zo hebben we afspraken gemaakt voor recycling van banden, accu’s, olie en overige (milieubelastende) materialen. Om de papierstroom ter verkleinen werken we overigens steeds meer met digitale oplossingen en maken we regelmatig gebruik van tablets.

Lokaal inkopen
Ons inkoopbeleid richt zich (daar waar mogelijk) op lokale ondernemers, waarbij tevens wordt gekeken naar hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid betreffende het te leveren product.